Stemacteur

na­synchro­nisatie.

De Zilveren Koe.

Sander won in 2011 De Zilveren Koe, de prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan diegene die zich op speciale wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de nasynchronisatie in Nederland.

SANDERS andere werkzaam­heden.

Audio tours

Luister­boeken / audio­boeken

Bedrijfs­films

Commer­cials